Dołącz do nas

Członkiem KWT może zostać każdy, bez względu na wiek, kwalifikacje i umiejętności!

Zapraszamy zarówno wspinaczy jak i turystów i wszystkich, którzy chcą nauczyć się z nami wspinać.

 

 

Jak dołączyć do Klubu Wysokogórskiego Trójmiasto?

 • Wypełniasz deklarację członkowską.
 • Dokonujesz opłaty wpisowego i składki członkowskiej (45 zł + 85 zł = 130 zł) przelewem na rachunek nr 79 1140 2004 0000 3402 7524 0998 (Klub Wysokogórski Trójmiasto, ul. Augustyńskiego 3, 80-819 Gdańsk). W tytule podajesz imię i nazwisko oraz rodzaje opłat.
 • Po kilku dniach otrzymujesz wiadomość mailową o przyjęciu w poczet członków Klubu Wysokogórskiego Trójmiasto :).
 • Otrzymasz legitymację w formie plastikowej karty z wdrukowanym zdjęciem, jej produkcja trwać może do trzech tygodni. W przypadkach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretarzem Zarządu, Elą Pillath (607 075164). Jeśli nie jesteś w stanie odebrać legitymacji osobiście dokonujesz dodatkowej opłaty 10 zł na konto Klubu – wyślemy ją pocztą.

Podstawowa roczna składka członkowska wynosi 85 zł.

 

 

Składka ulgowa (65 zł) przysługuje:

 • zapisującym się do Klubu po 30 czerwca (tylko przez pierwszy rok),
 • instruktorom wspinaczki,
 • osobom uczącym się do 26 roku życia,
 • członkom KWT opłacającym składki dłużej niż 7 lat,
 • emerytom i rencistom.

Wieloletni członkowie KWT, reaktywujący się w Klubie, są zwolnieni z opłaty wpisowej.

 

 

Przystępując do Klubu Wysokogórskiego Trójmiasto, możesz ubiegać się o status członka:

 • juniora – jeżeli nie ukończyłeś 18 lat (potrzebna będzie zgoda Twoich opiekunów),
 • uczestnika – jeżeli nie potrafisz się jeszcze wspinać,
 • zwyczajnego – jeżeli masz 18 lat i potrafisz się wspinać (ukończyłeś kurs skałkowy, taternicki lub Klubowy Kurs Wspinaczkowy albo posiadasz wykaz górskich bądź skałkowych przejść wspinaczkowych lub wspinasz się sportowo).

Juniorzy i uczestnicy korzystają z wszelkich praw, wynikających z przynależności do Klubu, poza możliwością głosowania na Walnym Zebraniu.

 

Pozostałe prawa są wspólne dla wszystkich:

 • uczestniczenia w wyprawach i obozach Klubowych,
 • uczestniczenia w imprezach integracyjnych i prezentacjach,
 • organizowania własnych prelekcji i pokazów w Baszcie,
 • taniego wynajmu Baszty dla własnych potrzeb,
 • reprezentowania KWT na zawodach sportowych,
 • legalnej działalności wspinaczkowej w Tatrach Słowackich,
 • dofinansowania przez Klub kursu taternickiego,
 • ubiegania się o dofinansowanie przez Polski Związek Alpinizmu Twoich wypraw,
 • korzystania ze zniżką z klubowej wypożyczalni sprzętu, przewodników i biblioteki,
 • zniżki na trójmiejskich ściankach wspinaczkowych Blokfit, Alfa, Elewator,
 • zniżki w sklepach outdoorowych do 20%,
 • zniżki w bazach noclegowych Polskiego Związku Alpinizmu (Betlejemka, tabory tatrzańskie)
 • zniżki w schroniskach zrzeszonych w UIAA na całym świecie,
 • zniżki zimą w starym schronisku w Morskim Oku,
 • zniżki 15% przy wykupie ubezpieczenia PZA Bezpieczny Powrót.

Jeśli coś jest niejasne – pisz do nas: sekretariat@kwtrojmiasto.pl