Dofinansowania

Od 2016 roku dofinansowujemy szkolenia taternickie, instruktorskie i udział klubowiczów w zawodach wspinaczkowych.

Kwoty na poszczególne działania są następujące:

  • kurs taternicki letni lub zimowy (zgodny z programem PZA, czyli odbywający się w swojej głównej części w Tatrach) – 600 zł
  • szkolenie instruktorskie (poza Instruktorem Rekreacji Ruchowej) – 50% wydatków do 1000 zł rocznie na osobę
  • udział w wyjazdowych zawodach rangi pucharowej lub drytoolowych – 50 zł
  • udział w finałach zawodów rangi pucharowej lub drytoolowych – 100 zł
  • zwycięstwo w zawodach rangi pucharowej lub drytoolowych – 150 zł

Jedna osoba może otrzymać rocznie jedno dofinansowanie do kursu oraz maksymalnie 2 dofinansowania do udziału w zawodach (liczą się 2 najlepsze wyniki). Pieniądze wypłacane będą post factum (po przedstawieniu zaliczonego egzaminu lub listy wyników).

 

 

Warunki otrzymania dofinansowania:

  1. składka opłacona za bieżący rok
  2. dla szkoleń taternickich i zawodów minimum pełen rok członkostwa w KWT w momencie rozpoczęcia kursu lub zawodów
  3. dla instruktorów minimum pełne 3 lata członkostwa w KWT w momencie rozpoczęcia kursu + zaangażowanie w życie Klubu i szkolenia klubowe