Fundusz im. Krzysztofa Berbeki

Fundusz im. Krzysztofa Berbeki został powołany w 1964 roku w celu niesienia pomocy członkom klubów zrzeszonych w Polskim Związku Alpinizmu, którzy stali się ofiarami wypadków wspinaczkowych i górskich lub ich rodzinom.

FB jest najstarszą inicjatywą samopomocową w środowiskach sportowych w Polsce. Na jego podwalinach powstała działająca od lat ‘80 Fundacja Gloria Victis.

Klub Wysokogórski Trójmiasto posiada swój własny Fundusz Berbeki, na który odprowadzamy 20 zł od każdego członka Klubu rocznie. Organizujemy też wiele imprez i prelekcji, podczas których zbieramy środki na ten charytatywny cel.