Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Wysokogórskiego Trójmiasto w poniedziałek, 22 czerwca, o godzinie 18:00, a w drugim terminie o godzinie 18:30 do Baszty Białej.

Sekretariat zebrania i Baszta będą otwarte od 17:00. Będzie też możliwość opłacenia składki za 2020 rok i odebranie hologramu do legitymacji.

Bardzo prosimy o przybycie w liczbie która pozwoli na podjęcie uchwały przekazania pomnika „Miejsce Pamięci” władzom miasta Gdańska. Drugim bardzo ważnym powodem, żeby wziąć udział w zebraniu jest wybór nowych władz Klubu na 3-letnią kadencję.

W zebraniu z głosem stanowiącym udział biorą członkowie honorowi i zwyczajni, z głosem doradczym członkowie uczestnicy i juniorzy (lub ich przedstawiciele prawni). Członkowie uczestnicy i juniorzy, którzy nabyli umiejętność wspinania i ukończyli 18 lat proszeni są o zgłaszanie tego w sekretariacie zebrania lub w odpowiedzi na ten mail. Zarząd podejmie uchwałę o zmianie członkostwa na zwyczajne, dzięki czemu będziecie mogli zagłosować.

W tym roku zachęcamy do udziału w zebraniu za pośrednictwem pełnomocnika – zaufanej osoby, będącej jednocześnie członkiem Klubu (wzór pełnomocnictwa w załączniku). Pozwoli to na obniżenie ryzyka epidemiologicznego. Z tego samego powodu zebranie odbędzie się na dwóch poziomach Baszty. Materiały będą wyświetlane z rzutników, a dźwięk przekazywany na niższy poziom za pośrednictwem mikrofonów i głośników. Członków Klubu z jakimikolwiek oznakami choroby górnych dróg oddechowych lub podwyższoną temperaturą prosimy o wzięcie udziału w zebraniu WYŁĄCZNIE za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnicy przekazują oryginał pełnomocnictwa w sekretariacie zebrania.

Do zobaczenia w Baszcie 🙂

Zarząd Klubu

 

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu Wysokogórskiego Trójmiasto 2020:

 1. Powitanie uczestników Zebrania i oddanie hołdu minutą ciszy tym, którzy na zawsze pozostali w górach.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta i Komisji Skrutacyjno-Mandatowej.
 3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Odczytanie sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego.
 5. Odczytanie sprawozdań: szkoleniowego i sportowego.
 6. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja/pytania do ustępującego Zarządu.
 8. Podjęcie Uchwały nr 1 zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.
 9. Podjęcie Uchwały nr 2 o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 10. Podjęcie Uchwały nr 3 o przekazaniu pomnika Miejsce Pamięci władzom miasta Gdańsk.
 11. Zgłoszenie kandydatów na Prezesa Klubu, dyskusja i głosowanie.
 12. Zgłoszenie kandydatów na Członków Zarządu dyskusja i głosowanie.
 13. Zgłoszenie kandydatów na Członków Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego, dyskusja i głosowanie.
 14. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród Bursztyn KWT za 2019 rok.

 15. Zgłoszenie proponowanych zmian w Statucie (dopisanie § „Obowiązki członków Klubu”) dyskusja i głosowanie.
 16. Wybór Delegatów Klubu na Walny Zjazd Delegatów PZA, dyskusja i głosowanie.
 17. Zgłaszanie wolnych wniosków, dyskusja i głosowanie nad wnioskami.
 18. Zakończenie zebrania.
Scroll to Top