Uchwała Zarządu Klubu Wysokogórskiego Trójmiasto z dnia 7 listopada 2017r.

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw w związku z zapowiedzią wprowadzenia Elektronicznego Systemu Rejestracji w Tatrach. System ten ograniczy wspinaczom dostęp do ścian tatrzańskich, a także do informacji o przejściach i warunkach panujących na drogach wspinaczkowych.

Jednocześnie jesteśmy zaniepokojeni i rozczarowani postawą, działaniami oraz sposobem prowadzenia rozmów z Tatrzańskim Parkiem Narodowym przez Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu w tej kwestii. Oczekujemy od Zarządu PZA zajęcia równie zdecydowanego stanowiska, czyli jednoznacznego oprotestowania planów wprowadzenia ESR. Rodzi się pytanie, dlaczego do tej pory nie podjął kroków mających na celu niedopuszczenie do wprowadzenia ESR na terenie TPN? Przypominamy, że Zarząd PZA został zobowiązany do oprotestowania ESR uchwałą Walnego Zjazdu Delegatów PZA w 2016 roku.

Uchwałę przyjęto jednomyślnie.

Zarząd Klubu Wysokogórskiego Trójmiasto