Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Witajcie,

Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Wysokogórskiego Trójmiasto 27 kwietnia 2023 roku, o godzinie 18:00, a w drugim terminie o godzinie 18:30 do Baszty Białej. Sekretariat zebrania będzie otwarty od godziny 17:30.

W zebraniu z głosem stanowiącym udział biorą członkowie honorowi i zwyczajni, z głosem doradczym członkowie uczestnicy i juniorzy (lub ich przedstawiciele prawni). Członkowie uczestnicy, którzy spełnili już warunki stawiane członkom zwyczajnym (ukończenie kursu wspinaczkowego i/lub umiejętności wspinaczkowe poparte wykazem przejść), proszeni są o zgłaszanie tego w sekretariacie zebrania lub w odpowiedzi na ten mail. W takich przypadkach Zarząd podejmie uchwałę o zmianie członkostwa na zwyczajne, dzięki czemu będziecie mogli zagłosować.

Przed zebraniem będzie możliwość opłacenia składki (gotówką) i odebranie hologramu do legitymacji. W zebraniu można także wziąć udział za pośrednictwem pełnomocnika – zaufanej osoby, będącej jednocześnie członkiem Klubu (pełnomocnictwo można ściągnąć tutaj). Podpisany oryginał pełnomocnictwa należy przekazać w sekretariacie zebrania.

Do zobaczenia w Baszcie 🙂

Pozdrawiamy

Zarząd Klubu Wysokogórskiego Trójmiasto

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu Wysokogórskiego Trójmiasto 2023

 1. Powitanie uczestników Zebrania i oddanie hołdu minutą ciszy tym, którzy na zawsze pozostali w górach.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta i Komisji Skrutacyjno-Wnioskowo-Mandatowej.
 3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Odczytanie Sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego.
 5. Odczytanie sprawozdań: szkoleniowego i sportowego.
 6. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 7. Pytania do ustępującego Zarządu.
 8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego.
 9. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 10. Zgłaszanie kandydatów na Członków Komisji Rewizyjnej, dyskusja i głosowanie.
 11. Zgłaszanie kandydatów do Sądu Koleżeńskiego, dyskusja i głosowanie.
 12. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa Klubu, dyskusja i głosowanie.
 13. Zgłaszanie kandydatów na Członków Zarządu dyskusja i głosowanie.
 14. Zgłaszanie kandydatów na Delegatów Klubu na Walny Zjazd Delegatów PZA, dyskusja i głosowanie.
 15. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród Bursztyn KWT za 2022 rok.

 16. Zgłaszanie wolnych wniosków, dyskusja i głosowanie nad wnioskami.
 17. Zakończenie zebrania.
Scroll to Top