Walne Zebranie KWT 2016 – podsumowanie

7 kwietnia 2016 r. w siedzibie Klubu Wysokogórskiego „Trójmiasto” – Baszcie Białej odbyło się Walne Zebranie Członków. Na zebraniu stawiło się 44 członków Klubu, przedstawiono także 7 pełnomocnictw upoważniających do reprezentowania osób, które nie mogły osobiście uczestniczyć w obradach.

 

Prezes Klubu, Józek Soszyński przedstawił sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu. Skarbnik, Małgosia Jurewicz omówiła sprawozdanie finansowe, które zostało następnie zatwierdzone przez WZ. Działalność szkoleniową Klubu w 2015 r. przedstawili zgromadzonym Wiceprezes Marcin Kraszewski oraz Kierownik Kursu Klubowego Krzysztof Mieloszyk natomiast działalność sportową klubowiczów przybliżył Darek Purzycki.

 

Podczas Walnego Zebrania tradycyjnie już zostały wręczone nagrody „Bursztyn KWT” za najlepsze wspinaczkowe osiągnięcia w 2015 roku. Obie statuetki w kategorii Góry Lato oraz Góry Zima przypadły wspinaczkowej parze Małgosi Jurewicz i Józkowi Soszyńskiemu za przejście płn-wsch. Filara Trolli oraz drogi Hackmair Route na płn. ścianie Eigeru. Bursztyn KWT w kategorii Sport powędrował w ręce Tomka Pionki za wysoką formę wspinaczkową prezentowaną podczas całego sezonu i przejścia dróg o trudnościach do 7b+ OS oraz 8a+ RP.

 

Przyznano również wyróżnienia: Kacprowi Tekieli za zimowe przejście pn. ściany Matterhornu drogą braci Schmidt, Marcinowi i Arturowi Kraszewskim za letnie przejście Kantu Filara Kazalnicy Mięguszowieckiej, a także Bożence Kraszewskiej za wysoką formę wspinaczkową prezentowaną podczas całego sezonu i przejścia dróg o trudnościach do 7a OS oraz 7b+ RP. Wspomniano również sukces zespołu Bożenka i Artur Kraszewscy jakim było zwycięstwo w Memoriale Andrzeja Skwirczyńskiego. Zarząd KWT przyznał dodatkowo wyróżnienia Darii Jantowskiej za podniesienie poziomu sportowego (drogi VI.3 i VI.3+) i ciężki, systematyczny trening oraz Dawidowi Lemańczykowi za mocny jakościowo i ilościowo zestaw przejść tatrzańskich w jego drugim górskim sezonie wspinaczkowym.

 

Na wniosek Zarządu, Walne Zebranie podjęło jednogłośnie uchwałę o przyjęciu w poczet członków honorowych trzech osób: Elizy Kugler, Ryszarda Kowalewskiego oraz Roberta Szymczaka. Również jednogłośnie podjęto decyzję o złożeniu wniosku do WZD Polskiego Związku Alpinizmu o przyznanie Członkostwa Honorowego PZA Krzysztofowi Paulowi – wieloletniemu byłemu Prezesowi naszego Klubu.

 

Zarząd wręczył wszystkim Członkom Honorowym Klubu Wysokogórskiego „Trójmiasto” dyplomy okolicznościowe oraz specjalne legitymacje.

 

Dziękujemy wszystkim za przybycie!

Scroll to Top