Łączymy się w bólu ze wszystkimi, których dotknęła śmierć Prezydenta Miasta Gdańsk

W imieniu wszystkich członków Klubu Wysokogórskiego Trójmiasto składamy najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim Prezydenta Gdańska, Pana Pawła Adamowicza. Jego tragiczna śmierć również dla nas jest niespodziewanym, niesprawiedliwym ciosem i z trudem znajdujemy słowa, żeby wyrazić ból, niedowierzanie i smutek.

 

Pan Prezydent był zawsze niezwykle życzliwy naszej organizacji. Służył nam pomocą, nie tylko jako Włodarz Gdańska, ale także wielokrotnie dawał wyrazy swojej sympatii i często osobiście wspierał inicjatywy, związane z działalnością Klubu. Pamiętamy sprzed kilku lat uroczystość 60-lecia KWT, na której wręczał okolicznościowe medale zasłużonym członkom naszego Klubu. W ostatnich latach, dzięki świetnej współpracy z Urzędem Miasta, pod kierownictwem Pana Prezydenta, udało się doprowadzić do remontu kapitalnego siedzibę KWT – Basztę Białą. Wreszcie w ostatnich latach Pan Prezydent osobiście zaangażował się w realizację projektu upamiętnienia alpinistów, którzy nigdy nie powrócili z gór i nie mieli choćby symbolicznego miejsca spoczynku. Jesienią zeszłego roku starania te znalazły swój finał w uroczystym odsłonięciu Miejsca Pamięci, poświęconego naszym tragicznie zmarłym klubowiczom, a uroczystość tę Pan Prezydent uświetnił swoją obecnością.
Łączymy się w bólu ze wszystkimi ludźmi, którzy opłakują śmierć tego niezwykłego człowieka. Cześć Jego Pamięci.

 

Zarząd Klubu Wysokogórskiego Trójmiasto

Scroll to Top