Zwyczajne Walne Zebranie

Klubowiczko, Klubowiczu,

 

Zapraszamy Cię na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu Wysokogórskiego Trójmiasto, które odbędzie się w czwartek 11 kwietnia 2019 r. o godz. 18:00 (a w drugim terminie o godz. 18:30), w siedzibie Klubu – Baszcie Białej, przy ul. Augustyńskiego 3 w Gdańsku.

 

Celem zebrania jest podsumowanie rocznej działalności Klubu. Przewidywany czas trwania zebrania to 2 godziny.

 

W Walnych Zebraniach KWT biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi, a z głosem doradczym: członkowie uczestnicy, juniorzy (lub ich przedstawiciele ustawowi) oraz wspierający.

 

Jeżeli nie możesz być obecny na zebraniu, masz prawo ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnictwo (link – podpisane przez Ciebie) należy w oryginale przedstawić w sekretariacie Zebrania.

 

Porządek obrad:

 

1. Powitanie uczestników Zebrania i oddanie hołdu minutą ciszy tym, którzy na zawsze pozostali w górach.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej, Mandatowej i Wnioskowej.

3. Odczytanie sprawozdania z rocznej działalności Zarządu KWT.

4. Przedstawienie sprawozdań: finansowego, szkoleniowego, sportowego oraz ogłoszenie i wręczenie nagród Bursztyn KWT za 2018 rok.

5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

6. Zgłaszanie wolnych wniosków, dyskusja i głosowanie nad wnioskami.

7. Zakończenie zebrania.

 

Do zobaczenia!