Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu

Zarząd Klubu Wysokogórskiego „Trójmiasto” informuje i zaprasza na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu, które odbędzie się dnia 19 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godzinie 17:55, a w drugim terminie o godzinie 18:00 w siedzibie Klubu, Baszcie Białej, przy ul. Augustyńskiego 3 w Gdańsku.

Jednocześnie Zarząd Klubu informuje i zaprasza na drugie – Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu, które odbędzie się 5 minut po zakończeniu Zebrania Zwyczajnego, tego samego dnia 19 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godzinie 19:15, a w drugim terminie o godzinie 19:20, w siedzibie Klubu, Baszcie Białej, przy ul. Augustyńskiego 3 w Gdańsku. Tematem Zebrania Nadzwyczajnego będzie zmiana Statutu Klubu.

Projekt Statutu dostępny jest tutaj (tylko dla osób zalogowanych). Jednocześnie prosimy o niepublikowanie go dalej i dyskutowanie wyłacznie wśród członków Klubu. Z wnioskami i opiniami prosimy o wstrzymanie się do czasu Walnego Zebrania, na którym odpowiemy na pytania i zostaną wyjaśnione wszelkie wątpliwości.

Z górskimi pozdrowieniami,

Zarząd Klubu Wysokogórskiego Trójmiasto


Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania:

 1. Powitanie uczestników zebrania i oddanie hołdu minutą ciszy tym, którzy na zawsze pozostali w górach.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej, Mandatowej i Wnioskowej.
 3. Odczytanie sprawozdania z rocznej działalności Zarządu Klubu.
 4. Przedstawienie sprawozdań: finansowego, szkoleniowego, sportowego oraz ogłoszenie i wręczenie nagród Bursztyn KWT za 2017 rok.
 5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 6. Przedstawienie kandydatów na trzeciego delegata KWT i zastępcę trzeciego delegata KWT na Walny Zjazd Delegatów PZA.
 7. Zgłaszanie wolnych wniosków, dyskusja i głosowanie nad wnioskami.
 8. Zakończenie zebrania.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania:

 1. Powitanie uczestników zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej.
 3. Odczytanie projektu nowego Statutu, wskazanie różnic w porównaniu z dotychczasowym, dyskusja na poszczególnymi paragrafami.
 4. Głosowanie.
 5. Zakończenie zebrania.

Przypominamy, że udział w Walnych Zebraniach jest statutowym obowiązkiem każdego klubowicza. W tym roku udział jest szczególnie istotny, ponieważ dotyczy uchwalenia nowego Statutu naszego Klubu.

Z poważaniem,

Zarząd Klubu Wysokogórskiego „Trójmiasto”