Zawody wspinaczkowe Grand Prix 2018/2019

„Grand Prix KWT 2018/2019 – Decydujące Starcie” – zawody wspinaczkowe OPEN

Zapraszamy wszystkich na zawody w prowadzeniu na trudność! Oprócz najlepszych wspinaczy z kategorii OPEN zostanie również wyłoniona najlepsza para wspinaczy z Klubu Wysokogórskiego Trójmiasto, która zaprezentowała najrówniejszą formę w dwóch eventach – bieżących zawodach z liną oraz zawodach bulderowych, które odbyły się w listopadzie.

 

 

Aktualna klasyfikacja tutaj:

 

https://kwtrojmiasto.pl/index.php/aktualnosci/296-grand-prix-kwt-2018-2019-bouldering-podsumowanie

 

Regulamin zawodów:

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Cel zawodów: Integracja Członków Klubu Wysokogórskiego Trójmiasto oraz środowiska wspinaczkowego na Pomorzu. Propagowanie wspinania jako dyscypliny kształtującej charakter i sprawność fizyczną.

 

Termin zawodów: 16 marca 2019 r. (sobota).

 

Organizator: Klub Wysokogórski Trójmiasto.

 

Miejsce zawodów: Wspinalnia Alfa – Alfa Centrum – Kołobrzeska 41c, 80-391 Gdańsk

 

Zapisy zawodników: prosimy zgłoszenia dokonać za pośrednictwem serwisu Competit:

 

– formularz zgłoszeniowy:  http://competit.pl/zgloszenie/4364/
– lista uczestników:  http://competit.pl/lista/4364/

 

W zawodach może wziąć udział każdy kto ukończył 15 rok życia. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 lat muszą mieć ze sobą oświadczenie ręcznie podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego. Osoby, poniżej 15-go roku życia, muszą być w towarzystwie rodziców lub opiekunów prawnych przez cały czas trwania zawodów.

 

Opłata startowa: 40 zł, płatne przez Internet podczas rejestracji. Uczestnik otrzymuje dodatkowo koszulkę w cenie.

 

Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest zaakceptowanie przez uczestnika niniejszego regulaminu i podpisanie „Oświadczenia zawodnika” na miejscu tuż przed zawodami.

 

Osoby biorące udział w zawodach godzą się jednocześnie na używanie i publikowanie wizerunku na zdjęciach oraz filmach z zawodów.

 

Wspinamy się zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

11.00 – 13.30 – I grupa eliminacyjna
13.30 – 16.00 – II grupa eliminacyjna
16.00 – 18.30 – III grupa eliminacyjna
19.00 – 21.00 – finały
21.00 – zakończenie i wręczenie nagród

 

Bawimy się w prowadzenie na trudność – dla każdego coś miłego! Drogi zwyczajowo są tak układane by początek był przystępny ale sam top już niełatwy 🙂

 

Zawodnicy powinni być wyposażeni we własną uprząż z atestem. W przypadku jej braku, organizator zapewni ją osobom potrzebującym. Organizator zapewnia również liny oraz komplety ekspresów do prowadzenia.

 

Zawodnicy w trakcie trwania zwodów asekurują się nawzajem. Wszyscy dbamy o to żeby panowała luźna, nieskrępowana, koleżeńska atmosfera 🙂

 

Akceptując niniejszy regulamin, uczestnik zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia zawodów oraz publikacji ich wyników.

 

Ubezpieczenie od NNW pozostaje w gestii zawodników.

 

PRZEBIEG ZAWODÓW:

 

 1. Podczas rejestracji internetowej, zawodnik wybiera grupę eliminacyjną, w której wystartuje.
 2. Każdy zawodnik ma określony czas wg danej grupy na uzyskanie maksymalnej ilości punków na przygotowanych 4 drogach eliminacyjnych. Punkty będą przyznawane po utrzymaniu chwytów przy oznaczonych pozycjach (Bonusy i TOP). Drogi eliminacyjne będą o zróżnicowanym poziomie trudności.
 3. Kolejność pokonywania dróg oraz ilość prób jest dowolna, jednakże zawodnik musi się zmieścić w limicie czasu określonym w harmonogramie dla poszczególnej i grupy eliminacyjnej. Tzw. RP do bólu! Podając wyniki podajemy również, w której próbie uzyskaliśmy najlepszy z nich.
 4. Każdy chwyt wg bonusów jest premiowany punktami. Punkt jest przyznany po pewnym utrzymaniu chwytu lub po ominięciu go, jednak po utrzymaniu wyższego chwytu. Pominięcie jakiegoś chwytu z napisem Bonus nie powoduje, że ma się mniej punktów. Po drodze nie można pomijać wpinek. Top osiągany jest po utrzymaniu chwytu z napisem TOP oraz wpięcie się do stanowiska lub ostatniego przelotu.
 5. Do finału wchodzi po kilka osób (decyzja o ilości zostanie podjęta przez sędziego oraz organizatorów) z najwyższą ilością punktów, które wezmą udział w potyczce na drodze finałowej.
 6. Zawody wygrywa osoba, która zgromadzi największą liczbę punktów w finale.
 7. W przypadku takiej samej liczby punktów o kolejności decyduje czas w którym pokonało się drogę, a w dalszej kolejności wynik z eliminacji.
 8. Wszelkie wykroczenia popełniane przez zawodników podczas wspinania należy zgłaszać do organizatorów.
 9. Zawody są rozgrywane w duchu fair play z poszanowaniem zwyczajów i etyki wspinaczkowej.
 10. Wszelkie spory rozstrzyga sędzia zawodów.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów.
 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 13. Uwaga! Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji osób startujących, które stwarzają sztuczne problemy 🙂

 

SPONSORZY I PARTNERZY ZAWODÓW: