WYKŁAD „TEORIA ASEKURACJI”

Kolejny wykład Klubowego Kursu Wspinaczkowego odbędzie się w czwartek 15 grudnia, o godzinie 18:00.

Zajęcia „Teoria asekuracji” poprowadzi Wiesław Madejczyk – instruktor alpinizmu PZA, instruktor wspinaczki wysokogórskiej, ekiper PZA.