Wykład „Lawiny”

W najbliższy czwartek 09.01. o godz. 18.00 odbędzie się wykład Klubowego Kursu Wspinaczkowego pt. „Lawiny”. Zajęcia poprowadzi Wiesław Madejczyk – instruktor alpinizmu PZA, instruktor wspinaczki wysokogórskiej, ekiper PZA.