Wykład „Formacje skalne i schematy wspinaczkowe”

Zapraszamy do Baszty na kolejny wykład Klubowego Kursu Wspinaczkowego – w najbliższy czwartek 02.01, tradycyjnie na godz. 18.00.
Wykład „Formacje skalne i schematy wspinaczkowe” poprowadzi Paweł Łuczeczko – instruktor sportu o specjalności wspinaczka, wieloletni praktyk wspinaczki skalnej.