Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu 2017

Zarząd Klubu Wysokogórskiego Trójmiasto informuje o Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zebraniu Członków Klubu, które odbędzie się dnia 6 kwietnia 2017r. (czwartek) o godzinie 18:00, a w drugim terminie o godzinie 18:15 w siedzibie Klubu, Baszcie Białej przy ul. Augustyńskiego 3 w Gdańsku. Na zebranie zapraszamy wszystkich klubowiczów.

 

Przed zebraniem od 17:00 do 17:50 będzie można uregulować składki, uaktualnić swoje dane w bazie klubowej oraz zakupić klubowe koszulki, a także numery archiwalne i bieżące Taternika.

 

Na zabraniu, między innymi, zarząd przedstawi: roczne sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z kończącej się kadencji. Nastąpi również wybór członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej na kolejną, 3-letnią kadencję.

 

Porządek obrad:

 

 1. Powitanie uczestników zebrania, oddanie hołdu minutą ciszy tym, którzy na zawsze pozostali w górach.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta zebrania, oraz osób do poszczególnych komisji: skrutacyjnej, mandatowej i wnioskowej.
 3. Odczytanie sprawozdania z rocznej działalności Zarządu Klubu.
 4. Przedstawienie sprawozdań: finansowego, szkoleniowego, sportowego oraz wręczenie nagród Bursztyn KWT za 2016 rok.
 5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 6. Podsumowanie kadencji Zarządu.
 7. Głosowanie nad jawnością głosowań.
 8. Przedstawienie kandydatów do kolejnej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja.
 10. Głosowanie.
 11. Złożenie mandatów przez obecnych delegatów na Walny Zjazd Delegatów PZA.
 12. Przedstawienie kandydatów na delegatów do Walnego Zjazdu Delegatów PZA.
 13. Głosowanie.
 14. Zgłaszanie wolnych wniosków i dyskusja.
 15. Głosowanie nad wolnymi wnioskami.
 16. Zakończenie zebrania.

 

Przypominamy, że udział w Walnym Zebraniu jest statutowym obowiązkiem każdego klubowicza, liczymy więc na Wasze tłumne przybycie.

 

Z poważaniem,

 

Zarząd Klubu Wysokogórskiego „Trójmiasto”