Walne Zebranie Członków Klubu

Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Wysokogórskiego Trójmiasto, które odbędzie się we wtorek, 1 czerwca 2021 r. o godzinie 18:30, a w drugim terminie o godzinie 18:40 w Białej Baszcie, przy ul. Augustyńskiego 3 w Gdańsku. Sekretariat i Baszta będą otwarte od 17:30. Będzie też możliwość opłacenia składki za 2021 rok i odebranie hologramu do legitymacji.

 

W zebraniu z głosem stanowiącym udział biorą członkowie honorowi i zwyczajni, z głosem doradczym członkowie uczestnicy i juniorzy (lub ich przedstawiciele prawni). Członkowie uczestnicy i juniorzy, którzy nabyli umiejętność wspinania i ukończyli 18 lat proszeni są o zgłaszanie tego w sekretariacie zebrania lub w odpowiedzi na ten mail, w celu zmiany członkostwa na zwyczajne.

 

Wziąć udział w zebraniu można także za pośrednictwem pełnomocnika – zaufanej osoby, będącej członkiem Klubu (wzór pełnomocnictwa w załączniku). Pełnomocnicy przekazują oryginał pełnomocnictwa w sekretariacie zebrania.

 

Do zobaczenia 🙂

Pozdrawiamy

 

Zarząd Klubu

 

 

 

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Klubu Wysokogórskiego Trójmiasto 2021

 

 1. Powitanie uczestników Zebrania i oddanie hołdu minutą ciszy tym, którzy na zawsze pozostali w górach.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta i Komisji Skrutacyjno-Mandatowo-Wnioskowej.
 3. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Odczytanie sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego.
 5. Odczytanie sprawozdań: szkoleniowego i sportowego oraz Komisji Rewizyjnej.
 6. Dyskusja i pytania do Zarządu.
 7. Podjęcie Uchwały nr 1 zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.
 8. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród Bursztyn KWT za 2020 rok.
 9. Zgłoszenie i głosowanie proponowanych zmian w Statucie: (dopisanie Par. 7k – Współpraca przy realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz zmiana Par 6: Celem Klubu jest popularyzacja sportu w społeczeństwie, a w szczególności:
 10. prowadzenie i rozwijanie działalności alpinistycznej, przez którą rozumie się każdy rodzaj aktywności, wymagający umiejętności wspinaczkowych,
 11. pozaszkolne kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie sportów wspinaczkowych,
 12. popularyzowanie wspinaczki jako narzędzia terapeutycznego,
 13. działalność charytatywna związana z pomocą rodzinom wspinaczy, jeśli taka jest potrzebna.
 14. Dyskusja i głosowanie.
 15. Zgłaszanie wolnych wniosków, dyskusja i głosowanie nad wnioskami.
 16. Zakończenie zebrania.