Podsumowanie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego 2017

W dniu 6 kwietnia 2017 roku w siedzibie Klubu Wysokogórskiego „Trójmiasto” – Baszcie Białej odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. Prezes Klubu, Józek Soszyński przedstawił sprawozdanie z 3-letniej działalności Zarządu. Skarbnik, Małgosia Jurewicz omówiła sprawozdanie finansowe za 2016 rok, które zostało następnie zatwierdzone przez WZ. Działalność szkoleniową Klubu przedstawił zgromadzonym Kierownik Kursu Klubowego Krzysztof Mieloszyk natomiast działalność sportową klubowiczów przybliżył Darek Purzycki.

 

Ryszardowi Kowalewskiemu wręczono dyplom oraz legitymację honorowego członka KWT. Klub otrzymał też w prezencie obraz autorstwa kol. Ryszarda, który zawiśnie w siedzibie Klubu.

 

Podczas Walnego Zebrania tradycyjnie już zostały wręczone nagrody „Bursztyn KWT” za najlepsze wspinaczkowe osiągnięcia w 2016 roku.

 

 • Bursztyn KWT za najlepsze przejście roku przypadł wspinaczkowej parze Małgosi Jurewicz i Józkowi Soszyńskiemu za przejście drogi Manitua na północnej ścianie Grandes Jorasses.
 • Bursztyn KWT za najlepsze zimowe przejście roku – Drogę Hackmair’a na płn. ścianie Eigeru powędrował w ręce Kacpra Tekielego.
 • Bursztyn KWT w kategorii Sport otrzymał Tomek Pionka (Diego Pionez) za najlepsze sportowe przejście roku – '622 upadki Bunga’ 8b w Rzędkowicach.
 • Przyznano również wyróżnienia: Damianowi Laskowskiemu – za wysoką formę wspinaczkową prezentowaną podczas całego roku oraz wszechstronność w doborze celów, oraz Konradowi Urbankowi i Maciejowi Szydłowskiemu – za całoroczną działalność w Tatrach i realizowanie założonych celów.

W tym roku po raz pierwszy wręczono SUPER BURSZTYN KWT. Tę szczególną statuetkę wręczono Małgosi Jurewicz i Józkowi Soszyńskiemu za całokształt osiągnięć wspinaczkowych, w szczególności za wiele wartościowych przejść alpejskich, norweskich, za skompletowanie licznych dróg na rodzimej Zerwie, a także za ciągłe dążenie do realizacji ambitnych celów.

 

Wybrano nowe władze Klubu.

 

Prezesem na kolejną, 3-letnią kadencję został Józek Soszyński.

 

W wyniku głosowania powołano też nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną, a także Sąd Koleżeński.

 

Do nowego Zarządu zostali wybrani:

 

 • Józef Soszyński – Prezes
 • Elżbieta Pillath – Wiceprezes
 • Dariusz Purzycki – Wiceprezes
 • Małgorzata Jurewicz – Skarbnik
 • Daria Jantowska
 • Szymon Bednarz
 • Marcin Kawa
 • Paweł Mierzwiński
 • Ewelina Purzycka
 • Rafał Samól
 • Marcel Schally – Kacprzak

 

Do Komisji Rewizyjnej weszli:

 

 • Michał Kochańczyk – Przewodniczący
 • Agnieszka Kanawka – Sekretarz
 • Dariusz Zalewski – Wiceprzewodniczący

 

W Sądzie Koleżeńskim orzekać będą:

 

 • Krzysztof Paul – Przewodniczący
 • Ryszard Kowalewski
 • Marek Czachor
 • Maciej Mikołajczyk

 

Delegatami na Walny Zjazd Polski Związek Alpinizmu decyzją Walnego Zebrania zostali: Małgorzata Jurewicz oraz Józef Soszyński, a zastępcami delegatów Ewelina Purzycka i Dariusz Purzycki.

 

Wszystkim obecnym dziękujemy za udział w zebraniu i okazane zaufanie!