VI Zawody Wspinaczkowe im. Janusza Bartosa

Zapraszamy na VI Zawody Wspinaczkowe im. Janusza Bartosa!

 

Regulamin Zawodów

 

Postanowienia ogólne

 

Cel zawodów: Integracja Członków Klubu Wysokogórskiego Trójmiasto oraz środowiska wspinaczkowego na Pomorzu i propagowanie wspinania jako dyscypliny kształtującej charakter i sprawność fizyczną.

 

Termin zawodów: 14 listopada 2015 r. (sobota).

 

Organizator: Klub Wysokogórski Trójmiasto.

 

Sędzia główny zawodów: Artur Polański

 

Sponsorzy nagród: Rojam, Tuttu, Decathlon Kartuska, BlokFit

 

Patronat medialny: wspinanie.pl, climb.pl, pomorska.tv

 

Miejsce zawodów: Ścianka wspinaczkowa justClimb zlokalizowana przy ul. Cechowej 22 w Gdyni, w Szkole Podstawowej nr 6.

 

Ilość uczestników: ograniczona do 48 osób, w przypadku większej liczby chętnych decyzja o udziale danej osoby zależeć będzie od organizatorów.

 

W zawodach może wziąć udział każdy kto ukończył 15 rok życia. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18 lat muszą mieć ze sobą oświadczenie ręcznie podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego. Osoby, poniżej 15-go roku życia, muszą być w towarzystwie rodziców lub opiekunów prawnych przez cały czas trwania zawodów.

 

Członkowie Klubu Wysokogórskiego Trójmiasto z opłaconymi składkami za bieżący rok, będą mogli walczyć o zaszczytny tytuł „Bartos Roku”

 

Zapisy zawodników: prosimy zgłoszenia dokonać za pośrednictwem serwisu Competit, wybierając rozmiar koszulki, wpisując dane oraz wybierając grupę eliminacyjną w której się chce wystartować.

 

 

Opłata startowa: 30 zł, płatne przez Internet podczas rejestracji. Uczestnik otrzymuje dodatkowo koszulkę w cenie.

 

Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest zaakceptowanie przez uczestnika niniejszego regulaminu i podpisanie załączonego oświadczenia. W razie braku oświadczenia zawodnik otrzyma je do wypełnienia przed zawodami.

 

Osoby biorące udział w zawodach godzą się jednocześnie na używanie i publikowanie wizerunku na zdjęciach oraz filmach z zawodów.

 

Zawody odbywać się będą w jednej kategorii, prowadzenie na trudność z podziałem na mężczyzn i kobiety, wg harmonogramu:

 

 • 12.00 – 14.00 – I grupa eliminacyjna
 • 14.00 – 16.00 – II grupa eliminacyjna
 • 16.00 – 18.00 – III grupa eliminacyjna
 • 19.00 – 21.00 – finały
 • 21.00 – zakończenie i wręczenie nagród

 

Zawodnicy powinni być wyposażeni we własną uprząż z atestem. W przypadku jej braku, organizator zapewni ją osobom potrzebującym. Organizator zapewnia również liny oraz komplety ekspresów do prowadzenia.

 

Akceptując niniejszy regulamin, uczestnik zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji i przeprowadzenia zawodów oraz publikacji ich wyników.

 

Ubezpieczenie od NNW pozostaje w gestii zawodników.

 

Przebieg Zawodów

 

 1. Podczas rejestracji internetowej, zawodnik wybiera kategorię oraz grupę eliminacyjną, w której wystartuje.
 2. Każdy zawodnik ma określony czas wg danej grupy na uzyskanie maksymalnej ilości punków na przygotowanych 5 drogach eliminacyjnych. Punkty będą przyznawane po utrzymaniu chwytów przy oznaczonych pozycjach (Bonusy i TOP). Drogi eliminacyjne będą o zróżnicowanym poziomie trudności.
 3. Kolejność pokonywania dróg oraz ilość prób jest dowolna, jednakże zawodnik musi się zmieścić w limicie czasu określonym w harmonogramie dla poszczególnej grupy eliminacyjnej. Tzw. RP do bólu!
 4. Każdy chwyt wg bonusów jest premiowany punktami. Punkt jest przyznany po pewnym utrzymaniu chwytu lub po ominięciu go, jednak po utrzymaniu wyższego chwytu. Pominięcie jakiegoś chwytu z napisem Bonus nie powoduje, że ma się mniej punktów. Po drodze nie można pomijać wpinek. Top osiągany jest po utrzymaniu chwytu z napisem TOP oraz wpięcie się do stanowiska lub ostatniego przelotu.
 5. Do finału wchodzi po parę parę osób (decyzja o ilości zostanie podjęta przez sędziego oraz organizatorów) z najwyższą ilością punktów, które wezmą udział w potyczce na drodze finałowej.
 6. Zawody wygrywa osoba, która zgromadzi największą liczbę punktów w finale.
 7. W przypadku takiej samej liczby punktów o kolejności decyduje wynik z eliminacji lub czas w którym pokonało się drogę.
 8. Wszelkie wykroczenia popełniane przez zawodników podczas wspinania należy zgłaszać do sędziego głównego.
 9. Zawody są rozgrywane w duchu fair play z poszanowaniem zwyczajów i etyki wspinaczkowej.
 10. Wszelkie spory rozstrzyga sędzia zawodów.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów.
 12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 

Dojazd:

 

Sponsorzy i partnerzy:

 

Patronat medialny: